Retenční nádrž U kapličky

  • rnukaplicky1
  • rnukaplicky2
  • rnukaplicky3
  • rnukaplicky4

Jedná se o průtočnou vodní nádrž umístěnou na vodním toku Bulovský potok. Hráz nádrže je provedena jako sypaná homogenní s lesní účelovou komunikací. Nádrž je opatřena železobetonovým bezpečnostním přelivem s kapacitou Q100 a výpustním zařízením – dvojitým otevřeným železobetonovým požerákem. Od požeráku a bezpečnostního přelivu je skrz hráz (přibližně v její polovině) veden odtok ze dvou řad rámových propustí vnitřního profilu 2,0 x 1,5 m.

Stavba obdržela cenu Dr. Ing. Štěpána Ješe v rámci 13. ročníku soutěže Stavba roku Libereckého kraje, , která je udělována za inovativní a nestandardní přístup ve stavebnictví.

Zatím tu nejsou zádné komentáře.

Komentáře