Další služby v oblasti vodního hospodářství

Další služby v oblasti vodního hospodářství

  • Zpracování provozních a manipulačních řádů dle § 115 odst. 17 vodního zákona
  • Zpracování havarijních plánů dle § 39 odst. 2 vodního zákona
  • Zpracování povodňových plánů vlastníků nemovitostí dle § 78 odst. 3 písm. a) vodního zákona
  • Provádění revizí domovních čistíren odpadních vod ohlášených dle § 15a vodního zákona
  • Poradenská a konzultační služby v oblasti stavebnictví a vodního hospodářství
  • Zpracování odborného posudku k žádosti o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí „Dešťovka“