Reference

Naše projekty

 • Obnova návštěvnické infrastruktury a revitalizace rašelinišť v CHKO Jizerské hory

  Obnova návštěvnické infrastruktury a rev

  Projekt řešil provedení obnovy turistických stezek v Sedle Holubníku, v blízkosti PP Vlčí louka a na vrchol hory Jizera. Došlo…

 • Oprava koryta vodního toku Liberec

  Oprava koryta vodního toku Liberec

  Místo stávajících zborcených zdí bylo provedeno nové opevnění z opěrných kamenných zídek (žula) výšky cca 1000 mm a šířky 380…

 • Domovní ČOV v k. ú. Vesec u Liberce

  Domovní ČOV v k. ú. Vesec u Liberce

  Odpadní vody z rekreačního objektu jsou svedeny gravitační kanalizací do typové domovní čistírny odpadních vod SBR3 pro 2-4 EO. Z…

 • Domovní ČOV Heřmanice

  Domovní ČOV Heřmanice

  Objekt rodinného domu je odkanalizován přes typovou domovní čistírnu odpadních vod D5 do vodního toku Oleška. Nátok i odtok je…

 • Prodloužení vodovodního řadu Bílý Potok pod Smrkem

  Prodloužení vodovodního řadu Bílý Potok

  Jednalo se o prodloužení stávajícího vodovodního řadu PVC DN 80 pro plánovanou výstavbu třech nových rodinných domů. Z vodovodního řadu…

 • Oprava vodní nádrže Andělská Hora u Chrastavy

  Oprava vodní nádrže Andělská Hora u Chra

  Oprava vodní nádrže spočívala ve znovuzprovoznění nádrže tak, aby mohla plnit svůj účel. Došlo k opravě těsnící vrstvy, výustního objektu…

 • Tůně Jablonné v Podještědí

  Tůně Jablonné v Podještědí

  Jedná se o vytvoření osmi tůní, které byly budovány pouze hloubením a jsou napájeny jednak vodou podzemní a jednak vodou…