Reference

Naše projekty

Categories:
  • Oprava vodní nádrže Andělská Hora u Chrastavy

    Oprava vodní nádrže Andělská Hora u Chra

    Oprava vodní nádrže spočívala ve znovuzprovoznění nádrže tak, aby mohla plnit svůj účel. Došlo k opravě těsnící vrstvy, výustního objektu…

  • Tůně Jablonné v Podještědí

    Tůně Jablonné v Podještědí

    Jedná se o vytvoření osmi tůní, které byly budovány pouze hloubením a jsou napájeny jednak vodou podzemní a jednak vodou…