Oprava vodní nádrže Andělská Hora u Chrastavy

Oprava vodní nádrže spočívala ve znovuzprovoznění nádrže tak, aby mohla plnit svůj účel. Došlo k opravě těsnící vrstvy, výustního objektu a vybudování nového alternativního nátokového potrubí.

Comments are closed.