Tůně Jablonné v Podještědí

Jedná se o vytvoření osmi tůní, které byly budovány pouze hloubením a jsou napájeny jednak vodou podzemní a jednak vodou povrchovou, která do vykopaných jam nateče. Celková vodní plocha tůní je 10 077 m2 a celkový objem zadržované vody v tůních je 7235 m3. Tůně slouží jednak jako biotop pro obojživelníky a další vodní a na vodu vázané živočichy a dále plní účel krajinotvorný a estetický.

Comments are closed.