Služby

Naše služby

1
Projekční práce v oblasti vodohospodářských staveb

Projektové dokumentce všech stupnů pro prakticky všechny druhy vodohospodářských staveb rozsahů od drobných staveb po velké celky.

VÍCE ZDE
2
Inženýrské služby

Zajištění příslušných povolení od orgánů státní správy, jednání s příslušnými orgány, výkon technického dozoru investora, výkon autorského dozoru.

VÍCE ZDE
3
Další služby v oblasti vodního hospodářství

Vypracování provozních a manipulačních řádu, povodňových a havarijních plánů, poradenská a konzultační činnost.

VÍCE ZDE

Další služby

  • Zajištění odborných podkladů a posudků

    V případě zájmu, zajistíme od našich spolupracujících subjektů potřebné odborné podklady a posudky jako je hydrogeologický posudek, inženýrskogeologický posudek, geodetické zaměření, geometrický plán, hydrologická data od ČHMÚ a další.

  • Zajištění dokumentací jiných profesí

    V případě zájmu můžeme zprostředkovat projektovou dokumentaci jiných odborností jako třeba pozemní stavby, technická zařízení budov, elektro, dopravní stavby, plyn, apod.