Zajištění odborných podkladů a posudků

V případě zájmu, zajistíme od našich spolupracujících subjektů potřebné odborné podklady a posudky jako je hydrogeologický posudek, inženýrskogeologický posudek, geodetické zaměření, geometrický plán, hydrologická data od ČHMÚ a další.

Comments are closed.