Portfolio Category: Vodní nádrže

Sedmihorský mokřad

Vybudování 14 různě velkých tůní a přerušení stávajícího melioračního systému v řešeném území. Celková plocha dotčená realizací opatření = 5,928 ha. Video na youtube Projekt oceněný v soutěži Adapterra Awards  
Read more

Tůně Jablonné v Podještědí

Jedná se o vytvoření osmi tůní, které byly budovány pouze hloubením a jsou napájeny jednak vodou podzemní a jednak vodou povrchovou, která do vykopaných jam nateče. Celková vodní plocha tůní je 10 077 m2 a celkový objem zadržované vody v tůních je 7235 m3. Tůně slouží jednak jako biotop pro obojživelníky a další vodní a…
Read more