Sedmihorský mokřad

  • P1000649
  • P1033204
  • P1033205
  • P1033241

Vybudování 14 různě velkých tůní a přerušení stávajícího melioračního systému v řešeném území. Celková plocha dotčená realizací opatření = 5,928 ha.

Video na youtube

Projekt oceněný v soutěži Adapterra Awards

 

Zatím tu nejsou zádné komentáře.

Komentáře