Oprava koryta vodního toku Liberec

Místo stávajících zborcených zdí bylo provedeno nové opevnění z opěrných kamenných zídek (žula) výšky cca 1000 mm a šířky 380 mm. Zídky jsou umístěny na betonový základ hloubky 600 mm. Dno bylo opevněno urovnaným pohozem z lomového kamene frakce 0/125 tl. 200 mm.

Comments are closed.