Domovní ČOV Heřmanice

Objekt rodinného domu je odkanalizován přes typovou domovní čistírnu odpadních vod D5 do vodního toku Oleška. Nátok i odtok je proveden z potrubí PVC SN 4.

Comments are closed.