Inženýrské služby

Inženýrské služby

  • Zastupování stavebníků při územních, stavebních, kolaudačních, vodoprávních a dalších řízeních vedených orgány státní správy
  • Výkon technického dozoru investora
  • Výkon autorského dozoru