Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT č 0501022

vzdělání:

  • 1991–1995 SPŠ stavební Liberec – obor pozemní stavitelství
  • 1995–2001 ČVUT, Fakulta stavební, obor inženýrství životního prostředí

praxe:

  • 2003–2008 Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad
  • 2008–2009 SYNER s.r.o. – technická příprava staveb
  • 2009–samostatný projektant / AquaKlimax s.r.o.

tel. +420 739 181 683