Projects 3

 • Sedmihorský mokřad

  Sedmihorský mokřad

  Vybudování 14 různě velkých tůní a přerušení stávajícího melioračního systému v řešeném území. Celková plocha dotčená realizací opatření = 5,928…

 • Vrtaná studna v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou

  Vrtaná studna v k. ú. Rychnov u Jablonce

  Jedná se o vybudování vrtané studny hloubky 45,0 m jako zdroje pitné a užitkové vody pro stávající rodinný dům v…

 • Tůně v zámeckém parku Český Dub

  Tůně v zámeckém parku Český Dub

  Jedná se o stavbu dvou mělkých tůní vybudovaných hloubením pod úroveň terénu a povalového chodníčku v areálu zámeckého parku v…

 • Vrtaná studna v parku Vratislavice nad Nisou

  Vrtaná studna v parku Vratislavice nad N

  Jednalo se o vybudování vrtané studny hloubky 51 m umístěné v parku v k. ú. Vratislavice nad Nisou. Studna hloubky…

 • Obnova návštěvnické infrastruktury a revitalizace rašelinišť v CHKO Jizerské hory

  Obnova návštěvnické infrastruktury a rev

  Projekt řešil provedení obnovy turistických stezek v Sedle Holubníku, v blízkosti PP Vlčí louka a na vrchol hory Jizera. Došlo…

 • Oprava koryta vodního toku Liberec

  Oprava koryta vodního toku Liberec

  Místo stávajících zborcených zdí bylo provedeno nové opevnění z opěrných kamenných zídek (žula) výšky cca 1000 mm a šířky 380…

 • Domovní ČOV v k. ú. Vesec u Liberce

  Domovní ČOV v k. ú. Vesec u Liberce

  Odpadní vody z rekreačního objektu jsou svedeny gravitační kanalizací do typové domovní čistírny odpadních vod SBR3 pro 2-4 EO. Z…

 • Domovní ČOV Heřmanice

  Domovní ČOV Heřmanice

  Objekt rodinného domu je odkanalizován přes typovou domovní čistírnu odpadních vod D5 do vodního toku Oleška. Nátok i odtok je…

 • Prodloužení vodovodního řadu Bílý Potok pod Smrkem

  Prodloužení vodovodního řadu Bílý Potok

  Jednalo se o prodloužení stávajícího vodovodního řadu PVC DN 80 pro plánovanou výstavbu třech nových rodinných domů. Z vodovodního řadu…